Kedves Katolikus Testvérek!

Szeretném megköszönni Önnek/Önöknek az elmúlt év minden támogatását, segítségnyújtását! Sok szép, kegyelmekben gazdag programjaink voltak, melyek erősítették hitünket, erőt adtak a hétköznapokhoz, megélhettük a közösséghez tartozás ajándékát! Reméljük, idén is bővelkedhetünk ezekben!

Külön köszönöm, hogy anyagilag, az egyházközségi hozzájárulás megfizetésével is támogatták egyházközségünket. Kérem, idén is tegyék meg!

Régen tizedet fizettek az emberek az Egyház támogatására, és abból tudtak épülni a sok szép templomok, kolostorok, iskolák. 

Egyházközségünk a hívek önkéntes adományából tartja fenn magát. Az állami támogatások a központi, egyházmegyei és iskolai kiadások fedezésére vannak. 

A plébániák és templomok működését, beleértve a munkatársak tiszteletdíját is, a hívek által fizetett egyházközségi hozzájárulásból kell kigazdálkodnunk. 

Adományaiknak köszönhetően tudunk programokat, rendezvényeket szervezni, valamint templomaink fenntartását biztosítani. 

Bízunk nagylelkűségében és még egyszer hálásan köszönjük mindazoknak, akik eddig is rendszeresen támogatták egyházközségünket, újra kérem, a továbbiakban is tegyék meg. 

Hozzájárulásukat, adományaikat befizethetik a Pécs-Gyárvárosi plébánián, hivatali időben, vagy a pénzbeszedőknél akik felkeresik önöket otthonukban. valamint

Egyházközségi hozzájárulását, adományát banki átutalással is fizetheti:

CIB bank: Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia

Számlaszám: 10701214-68802589-51300009

egyházközségi hozzájárulás esetén kérjük a megjegyzésben írja be a befizető nevét,

lakcímét, és hogy melyik évre történik a befizetés.

 

Köszönjük támogatását!