Horvát Bernadette
Lelkipásztori kisegítő, hitoktató
 
 
1989 óta tanítok hittant a Pécs-Gyárvárosi Plébánián illetve   a plébániához tartozó általános iskolákban.
 
Igyekszem bekapcsolódni a plébánia életébe  a szentmiséken vagy a filiákban igeliturgia végzésével.
 
Olykor ha szükséges besegítek első péntekenként az idős, beteg  Testvérek látogatásában és áldoztatásában is.
 
Szívesen végzem ezeket a feladatokat, örülök, hogy ezt a hívatást választottam.