Jézus Szíve Család


E lelki család 1971 augusztus 7-én jött létre kilenc napos imádság alatt, Máriának, minden hívő Királynője és reménysége mennybemenetelének ünnepére való előkészületeként. Augusztus 15-én Mária mennybevitelének ünnepén Jézus Szentséges Szívének családját Máriának ajánlották és rábízták. E fogadalom által most az ö szent Szíve szabadon rendelkezik e családdal.  Ez az imádság Jézus Szívének tökéletesebb ismeretét, és az iránta való bensőséges szeretetet szeretné elnyerni az Úrtól az emberek üdvösségére. Feladata abban áll, évenként 3 alkalommal kilenc napon át, meghatározott időben, amit az apostol jelöl ki, imádkozzon. Ha a tag a kilencedik napon befejezte az imádságot, egy másik tag kezdi el, így biztosítva annak folyamatosságát.
Gyárvárosi Jézus Szíve Család 2011-ben jött létre, és 4 családból áll, egy családhoz 14 tag tartozik. Kövesi Ferenc plébános minden hónap első pénteki Szentmisét a Jézus Szíve Család élő és megholt tagjaiért ajánlja fel. A Szentmise előtt imaórát tartunk.
Plébánosunk kezdeményezésére a tagok a kilenced idejére Jézus Szíve szobrot az otthonaikba viszik.